NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


MŮŽOU BÝT SOUROZENCI/KAMARÁDI UBYTOVANÍ SPOLU NA CHATCE?

Děti jsou na chatkách ubytované dle pohlaví a věku. Pokud si přejete, aby byli například dva podobně staří kamarádi ubytovaní spolu na chatce, můžete tento požadavek napsat do elektronické přihlášky a pokud to bude možné, přihlédneme k němu. Avšak toto není možné u sourozenců opačného pohlaví. 

MŮŽEME DÁT DÍTĚTI NA TÁBOR TELEFON?

Ano, nicméně to důrazně nedoporučujeme. Pokud se i tak rozhodnete dítěti telefon dát, nezodpovídáme za jeho zničení či ztrátu. Na telefonech děti můžou být doma, tady se aspoň naučí psát dopisy, pohledy apd. Menším dětem s korespondencí pomůže vedoucí. 

KDYŽ JE DÍTĚ PŘED TÁBOREM NEMOCNÉ, VRÁTÍTE MI PENÍZE?

Odhlášení nejdéle měsíc před začátkem tábora i bez udání důvodu - vracíme celou částku. Odhlášení v době kratší, než je jeden měsíc do začátku tábora, doložitelné podání důvodu- vracíme 2500 Kč.

JAK VELKÉ DÁT DÍTĚTI KAPESNÉ?

Doporučujeme MAXIMÁLNĚ 500 Kč. 

MOHU NAVŠTÍVIT DÍTĚ BĚHEM TÁBORA?

Ne. Návštěvy jsou na našem táboře zakázané. Možnost je pouze ze ZÁVAŽNÝCH důvodů po telefonické domluvě s hlavním vedoucím. 

DO KDY MÁ BÝT TÁBOR UHRAZEN ?

Tábor uhraďte do data dle zaslaných instrukcí na faktuře, kterou Vám pošleme, případně dle domluvy.

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat 😉.