NEJČASTĚJŠÍ DOTAZYPokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat 😉.


JAK JE TO S TÁBOREM 2022 A COVIDEM-19 ?

Na náš tábor můžeme přijmout pouze táborníky, splňující aktuální podmínky vlády. Bližší informace budou zveřejněny později.

MŮŽEME DÁT DÍTĚTI NA TÁBOR TELEFON ?

Ano, nicméně to důrazně nedoporučujeme. Pokud se i tak rozhodnete dítěti telefon dát, nezodpovídáme za jeho zničení či ztrátu. Na telefonech děti můžou být doma, tady se aspoň naučí psát dopisy, pohledy apd. Menším dětem s korespondencí pomůže vedoucí.


KDYŽ JE DÍTĚ PŘED TÁBOREM NEMOCNÉ, VRÁTÍTE MI PENÍZE?

Odhlášení nejdéle měsíc před začátkem tábora i bez udání důvodu - vracíme celou částku. Odhlášení v době kratší, než je jeden měsíc do začátku tábora, doložitelné podání důvodu- vracíme 2500 Kč.


JAK VELKÉ DÁT DÍTĚTI KAPESNÉ?

Doporučujeme MAXIMÁLNĚ 500 Kč.


MOHU NAVŠTÍVIT DÍTĚ BĚHEM TÁBORA?

Ne. Návštevy jsou na našem táboře zakázané. Možnost je pouze ze ZÁVAŽNÝCH důvodů po telefonické domluvě s hlavním vedoucím.


DO KDY MÁ BÝT TÁBOR SVĚT 2022 UHRAZEN ?

Tábor uhraďte do měsíce od zaslání faktury, případně dle domluvy.