NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


MŮŽOU BÝT SOUROZENCI/KAMARÁDI UBYTOVANÍ SPOLU NA CHATCE?

Děti jsou na chatkách ubytované dle pohlaví a věku. Pokud si přejete, aby byli například dva podobně staří kamarádi ubytovaní spolu na chatce, můžete tento požadavek napsat do elektronické přihlášky a pokud to bude možné, dáme je společně. Avšak toto není možné u sourozenců opačného pohlaví. 

POKUD SVÉ DÍTĚ DOVEZEME PŘÍMO DO AREÁLU, BUDEME MÍT SLEVU Z CENY TÁBORA?

Cena je fixní, tudíž slevu z dopravy na tábor neposkytujeme. Autobus objednáváme jako celek, nikoliv podle počtu obsazených sedadel.

MŮŽEME DÁT DÍTĚTI NA TÁBOR TELEFON?

Prosím respektujte ZÁKAZ TELEFONŮ a ostatních komunikačních technologií (tablety, chytré hodinky a podobně) na našem táboře. Pokud se bude chtít s vašim dítkem telefonicky spojit, kontaktujte hlavní vedoucí Pavla nebo Báru.  Na telefonech děti můžou být doma, tady se aspoň naučí psát dopisy či pohledy. 😊 Menším dětem s korespondencí pomůže vedoucí. 

KDYŽ JE DÍTĚ PŘED TÁBOREM NEMOCNÉ, VRÁTÍTE MI PENÍZE?

Odhlášení nejdéle měsíc před začátkem tábora i bez udání důvodu - vracíme celou částku. Odhlášení v době kratší, než je jeden měsíc do začátku tábora s doložitelným podáním důvodu- vracíme 3 000 Kč.

JAK VELKÉ DÁT DÍTĚTI KAPESNÉ?

Doporučujeme MAXIMÁLNĚ 500 Kč. 

MOHU NAVŠTÍVIT DÍTĚ BĚHEM TÁBORA?

Ne. Návštěvy jsou na našem táboře zakázané. Možnost je pouze ze ZÁVAŽNÝCH důvodů po telefonické domluvě s hlavními vedoucími. 

DO KDY MÁ BÝT TÁBOR UHRAZEN ?

Tábor uhraďte do data dle zaslaných instrukcí na faktuře, kterou Vám pošleme, případně dle domluvy.

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat 😉.