CELOTÁBOROVÁ HRA

28.03.2021

Celotáborová hra, neboli CTH, nesmí chybět snad na žádném táboře. Ta naše, letošní, se povede v duchu ,,Cesta časem''. Děti díky STROJI ČASU prozkoumají jak časy z minulosti, tak i budoucnosti ⏳. Budou se hrát různé nápadité hry, soutěžit, vynalézat, objevovat a nejlepší družstvo na konci tábora získá putovní pohár Mistrů dětského tábora Svět 🏆. CTH bude během celého tábora doprovázet i tematické divadlo, které si pro děti připravili naši vedoucí a instruktoři 🎭.