BEZPEČNOST NA SUCHU I VE VODĚ

20.07.2023

Protože víme, že Vaše děti jsou to nejcennější co máte, dáváte nám svou důvěru a svěřujete nám je na 13 dní, děláme vše pro to, abychom zajistili hlavně jejich bezpečnost. O jejich zdraví se během tábora budou starat naše paní zdravotnice Barunka a Natálka, které jsou zkušené a pečlivě proškolené. Mají letité zkušenosti z nemocnice tak i školení přímo od Českého červeného kříže. Mimo jiné se i mezi vedoucími pohybují zkušení zdravotníci, hasič a first responder, kteří jsou v případě potřeby schopni poskytnout bezprostřední první pomoc. Během noci se o bezpečnost táborníků stará noční hlídač, který obchází a kontroluje tábor. Každý vedoucí dostane i lékárničku s nejdůležitějšími pomůckami, které je v případě nouze schopný na místě ihned využít. Jako záruka kvalitního tábora slouží i certifikát Hlavního táborového vedoucího akreditovaného MŠMT, který také držíme. Abychom byli schopni zajistit bezpečnost i při koupání, naše vedoucí Bára, která bude doprovázet oddíl jdoucí na koupaliště, absolvovala certifikovaný kurz o Záchraně tonoucího a umí poskytnout okamžitou 1. pomoc nejen u vody, kde se dodržují jistá bezpečnostní pravidla.A nezapomínáme poučit ani děti samotné. Naše zdravušky mají připravený pro děti den první pomoci, kde jim předají základy první pomoci. Své znalosti táborníci poté prokáží ve zdravotnickém kvízu a i v praktickém cvičení, kde si nanečisto vyzkouší zachránit naše poraněné vedoucí. Těšíme se na vás a jsme připraveni. Bezpečnost na 1. místě. Stále máme VOLNÁ 3 MÍSTA.